Дейности

Щастливия дом

Основен пакет дейности, които предлага хосписът:

  • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване
  • 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни
  • лекарска визитация веднъж седмично
  • консултация със специалисти при нужда
  • рехабилитация
  • четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
  • пълно  хигиенно обслужване

Домът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти.